Haptotherapie

In de westerse wereld hechten we veel waarde aan leren en presteren. Gevoelens worden ondergeschikt gemaakt aan de ratio. In de haptotherapie wordt aandacht besteed aan het gevoelsleven waardoor er meer evenwicht tussen ratio en gevoel ontstaat.

De aanraking is een belangrijk onderdeel van een haptotherapeutische sessie. Het is de meest pure en directe vorm van contact. Door je aan te raken kom je meer in contact met je (dikwijls onbewuste) gevoelens. Je lichaam is namelijk drager van gevoelens en heeft een geheugen voor gevoelservaringen. De aanraking heeft ook een helende werking op onverwerkte ervaringen uit het verleden.

De hapotherapie brengt je dus meer in contact met jezelf. Als je meer in contact bent met jezelf, krijg je ook makkelijker contact met anderen. Bovendien krijgt het contact ook meer diepgang. Door middel van inzicht gevende gesprekken ga ik met jou op zoek naar je gedragspatronen. Door deze gesprekken te combineren met aanraken worden de patronen niet alleen duidelijk maar ook voelbaar. Juist deze combinatie van inzicht en gevoel is zo waardevol.